۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

متهمین حوادث روز عاشورا چگونه شناسایی شدند!

به واقع حوادث روز عاشورای سال گذشته از بارزترین حوادث اعتراضی سال گذشته بود. در این روز دستگیریهای گسترده ای صورت گرفت که بعد از گذشت چند ماه هنوز دادگاه متهمان آن ادامه دارد.روشهای شناسایی و دستگیری تعدادی از متهمین که از زبان آنها حقایقی را آشکار میکند که لازم است هم وطنان به آن توجه کنند.
تمامی خودروهای واقع در مناطق درگیری بویژه میدان ولیعصر توسط پلاک شناسایی و بیش از 400 خودرو احضار می شوند. با تطبیق تصاویر صاحبان خودرو با مردم حاضر در اجتماعات عده ای دستگیر و بقیه به قید ضمانت آزاد می شوند. به گفته یکی از دستگیرشده گان نیروهای اطلاعاتی تصاویر زیادی را که توسط دوربین های مستقر در چهارراه ها گرفته شده بود به دیوار زده بودند و با تطبیق آنها با بازداشتیان آنها را تحت فشار قرار می دادند. به گفته این بازداشتی تصاویر از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و عملا نیروهای امنیتی قادر نبودند به قطعیت تمامی تصاویر را به آنها نسبت دهند و در بعضی موارد تنها با تحت فشار قرار دادن بازداشتیان تصاویر را به آنها نسبت می دادند. متاسفانه اکثر متهمان زندانی که متمایزتر از دیگر افراد حاضر در تجمعات بودند فاقد ماسک بودند و باعث تمرکز نیروهای امنیتی بر روی آنها شده بودند. شایان ذکر است بر خلاف روز عاشورا در روز 22 بهمن ستاد مشترکی تحت سرپرستی سپاه پاسداران کنترل و هماهنگ کننده تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی بوده و از طریق مرکز کنترل ترافیک وضعیت مناطق شهر را کنترل کرده اند.از موارد دیگر بازداشتی افراد دستگیر شده کنترل موبایل افراد بود است. عدم قطع تلفن های همراه یکی دیگر از موارد دستگیری و شناسایی افراد بوده است .در موردی خاص با بررسی تلفن همراه یکی از دستگیر شدگان مشخص گردید وی بیش از 100 پیام کوتاه در روز قبل از عاشورا ارسال کرده و مناطق تردد وی نیز در روز عاشورا در محدوده آنتن های BTS ولیعصر و پل کالج بوده است.