۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

آماده باش نیروهای انتظامی جهت مقابله با پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه ها

طی نامه ای محرمانه نیروی انتظامی به حالت آماده باش درآمده است.در این نامه از کلیه نیروهای انتظامی خواسته شده است تا در صورت بروز هرگونه آشوب و تشنح بعد از اعلام آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها آمادگی هرگونه واکنش سریع را داشته باشند.این نامه در پی احتمال بروز ناآرامی در روزهای بعد از شروع طرح هدفمند کردن یارانه ها به کلیه نیروهای انتظامی ابلاغ شده است.به گفته بسیاری از اقتصاددانان این طرح آثار سوئی از جمله افزایش غیر قابل مهار تورم را بر جای خواهد گذاشت. اعلام زمان اجرای این طرح به دولت سپرده شده است.گفتنی است در ساعات آغازین اعلام طرح سهمیه بندی بنزین تعدادی پمپ بنزین در تهران به آتش کشیده شد.