۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

حداقل دین خود را به شهدای بازداشتگاه کهریزک ادا کنیم !

29 تیرماه روز فراموش شده ای برای هم وطنان ما میباشد.سه سال پیش در چنین روزهایی که کشور در التهاب مسائل سیاسی بعد از انتخابات بود سه تن از جوانان کشورمان مظلومانه و بیگناه در بازداشتگاه کهریزک به طرز وحشیانه ای در خون خود غلطیدند.امروز اگر فشارهای روزهای سخت زندگی بر من و تو چنان فشار آورده که قدرت یادآوری روزهای تلخ گذشته را نداریم می توانیم کمترین دین خود را در حق جوانان شهید این مرز و بوم می توانیم ادا کنیم.امسال نیز در روز 29  تیر ماه مراسم یادبود شهدای کهریزک محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه شهید از طیف های مختلف جنبش مبارزاتی سبز مردم در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.متاسفانه حضور کمرنگ مردم در سالهای گذشته در این مراسم بسیار تلخ بود.امسال امید است با حضور پررنگ هموطنان دین خود را به خون ریخته شده این شهدا ادا کنیم.و با حضور کوتاهخود در این مراسم خانواده داغدیده آنها را تنها نگذاریم.شایان ذکر است این مراسم در ساعت 18:30 الی 20 روز پنجشنبه برگزار می شود.