۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

عدم پرداخت قبوض گاز؛ چالش جدی دولت!

این روزها بحث داغ کارشناسان شرکت گاز چگونگی برخورد با مشترکینی است که قبوض گاز خود را پرداخت نکنند.در روال عادی جهت قطع گاز یک مشترک ،واحد امداد شرگت گاز با حذف یکی از لوله های کوچک (Short Nipple) بعد از رگلاتور و یا در بعضی مواقع بخصوص در مجتمع های مسکونی از آنجا که قادر به انجام اینکار نیست مجبور به پلمپ شیر گاز کنتور واحد مربوطه می شود.در صورت باز کردن پلمپ توسط مشترک ، مسئول امداد گاز راهی جهت تشخیص این موضوع ندارد (عدم تشخیص تغییرات فشار گاز).شناسایی مشترکان متخلف نیز تنها با سرکشی مداوم به داخل مجتمع های مسکونی امکان پذیر است که واحد امداد شرگت گاز قادر به انجام آن نیست.در مناطقی که این موضوع به صورت وسیعتر در حد حتی یک محله صورت پذیرد شرکت گاز مجبور به بستن شیر اصلی شبکه(Loop) آن منطقه است که این مورد هم به دلیل امکان وجود واحدهایی که قبض خود را پرداخت کرده اند امکان پذیر نمی باشد.در این حالت شرکت گاز تنها مجبور است کل نیروهای منطقه تحت پوشش را جهت چند واحد بسیج کند.جالب اینجاست اینروزها ایده های مختلفی از سوی مردم جهت دستکاری در کنتورهای گاز نیز مطرح میگردد.گفتنی است این اولین باریست که دولت به طور جدی با مسئله عدم پرداخت قبوض از طرف مردم مواجه شده است.چالشی جدی که بعد از هدفمند کردن یارانه ها و افزایش چشمگیر نرخ محاسبه گاز مصرفی صورت گرفته است.

0 نظرات: