۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

دانشجویان کشته شده در حرکتی نمادین از اساتید خود نمره 20 گرفتند

اساتید دانشجویان کشته شده در جریان حوادث اخیر در حرکتی نمادین به این دانشجویان نمره بیست دادند.هنگامیکه نمرات پایان ترم خردادماه دانشگاهها اعلام شد دانشجویان نمره بیست را در جلوی نام یعقوب بروایه ،مصطفی غنیان و کیانوش آسا مشاهده کردند.در کنار نمره بیست برگه آزمون یعقوب بروایه استاد وی که از چهره های مطرح تئاتر کشور می باشد نوشته است :" تقدیم به تو که به ما درس درست زیستن را آموختی ". گفتنی است یعقوب بروایه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، مصطفی غنیان دانشجوی مقطع کارشناسی كشاورزي دانشگاه رودهن و کیانوش آسا دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران بودند که در جریان حوادث خونین بعد از انتخابات به شهادت رسیدند.

1 نظرات:

ح.و.ا گفت...

دلم را،
به جرم حمل عشق
سنگسار کردند.
بی محاکمه!
همان طور، که دستانم را،
بی جرم!
و لبانم را؛
که پرسید ، معنی سکوت؟
وقتی گفته شد:
ساکت!
روح همگیشان شاد.