۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

پاکسازی مدیران مدارس آموزش و پرورش توسط دولت

شنیده ها حاکیست وزارت آموزش و پرورش در اقدامی تلافی جویانه تمامی معلمین و مدیرانی را که در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری در خارج از محل کار فعالیتی هر چند مختصر در ستادهای میرحسین موسوی داشته اند را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد کرده است.گفتنی است تمامی مدیران مدارسی که با این پیشنهاد مخالفت کرده اند تعلیق شده اند.این اولین باریست که تغییرات در یک وزارتخانه در سطح مدیران و معلمان مدارس صورت می پذیرد.به گفته برخی معلمان دولت در حال پاکسازی تمامی مدارس از فرهنگیانی است که در جریان انتخابات تنها گرایش سیاسی به سمت مخالفان دولت داشته اند این معلمین و مدیران هیچ گونه فعالیتی در داخل مدارس و یا محل کار نداشته اند.

0 نظرات: