۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

پرتاب گاز اشک آور در ایستگاه متروی مفتح !

نیروی انتظامی به سوی مردمی که به ایستگاه متروی مفتح پناه برده بودند گاز اشک آور پرتاب کرد.مردمی که قصد برپایی تجمع اعتراضی در سالروز 13 آبان را داشتند در پی حمله نیروهای یگان ویژه به سوی ایستگاه متروی مذکور هجوم بردند که با واکنش نیروهای انتظامی مواجه شدند.خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.این در حالیست که مردم در خیابان های منتهی به دانشگاه تهران و نیز خیابان شریعتی موفق به برگزاری تظاهرات شدند.هسته اصلی تجمعات امروز دانشگاههای دولتی و آزاد در تهران بوده است. گفتنی است نیروهای بسیج ادارات در سرکوب مردم با نیروهای انتظامی و انصار حزب الله همکاری داشتند.تمامی نیروها به باتوم مجهز بوده و به گفته شاهدان در اغلب موارد به سوی حضار سنگ پرانی کرده اند.
.

0 نظرات: