۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

اوضاع در اطراف دانشگاههای تهران همچنان ملتهب است!

دانشجویان دانشگاه تهران بعد از ظهر امروز با بستن روبانها و نمادهای سبز دورتا دور محوطه دانشگاه تهران گردهم آمده و هماهنگ با یکدیگر شعارهایی بر علیه دولت و در حمایت از جنبش سبز سردادند.در خارج از محوطه دانشگاه نیز نیروهای یگان ویژه و بسیج حضور گسترده ای دارند.هسته اصلی اعتراضات امروز در دانشگاههای تهران ، امیرکبیر ، تربیت معلم و دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد بود به خیابانهای اطراف کشیده شد بطوری که مردم توانستند در خیابانهای طالقانی و نیز شریعتی و میدان محسنی اعتراضات خود را به شکل تظاهرات نشان دهند.هم اکنون اوضاع در اطراف دانشگاههای یادشده هم چنان ملتهب است.

0 نظرات: