۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

خستگی مفرط نیروهای انتظامیبکی از دوستان آخر شب سر کوچشون زمانی که اوضاع آروم بوده با یک گروهان یگان ویژه سر صحبت رو باز می کنه .تو صحبت با دو سه تا درجه دار، اونا به شدت از اوضاع زندگیشون ناراضی بودن و می گفتن 20 روزه که خانوادشونو ندیدن و در حال آماده باشن . از این وضع دارن خسته میشن. با این تفاسیر اگر قرار باشه تجمعات و تظاهرات همچنان ادامه داشته باشه ، حکومت باید برای جایگزینی این نیروها فکر جدی کنه !
متاسفانه مشکل اصلی مردم تعداد زیاد لباس شخصی های شهرستانی است که به تهران اومدن.

0 نظرات: