۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

اتمام کودتا ! میرحسین به بازداشت نزدیک می شود

مراحل کودتا همان طور که طراحان انتظار داشتند تکمیل شد.حال بعد از فروکش کردن اعتراضات خیابانی ، و وقت کشی شورای نگهبان ،این شورا به زودی نتایج را تائید خواهد کرد و از آن پس دیگر نتیجه این انتخابات بصورت قانونی تائید شده و محمود احمدی نژاد رییس جمهور قانونی این کشور خواهد بود.این روند عملا تمامی راهها را بر روی معترضین به انتخابات خواهد بست چرا که دیگر هیچ گونه اعتراضی مشروعیت نخواهد داشت.موج سرکوب ها ادامه می یابد ، عوامل اغتشاشات توسط قاضی مرتضوی به شدت محاکمه می شوند وبزودی تعدادی از اصلاح طلبان دستگیر شده اعترافاتی مبنی بر دست داشتن در مدیریت اغتشاشات می کنند.نکته مهم نزدیک شدن میرحسین موسوی به بازداشت است چیزی که روزنامه کیهان زمینه سازی آنرا کرده است.
بطور کلی شواهد حاکی از اتمام این سناریو به نحوی سرکوب گرایانه می باشد.چیزی که مردم و معتزضین عملا در دام آن افتادند.در این زمان حساس فقدان یک رهبری مقتدر و اقدامات شجاعانه احساس می شود زیرا هنوز پشتوانه مردمی در اعتراض به این کودتا وجود دارد.
تنها گذشت زمان است که به نفع حکومت در حال سپری شدن است.و بعد از تائید شورای نگهبان هیچ راه قانونی و یا غیر قانونی وجود نخواهد داشت.

0 نظرات: