۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

میزان مشارکت مردم در نظام جمهوری اسلامی !


در چارت بالا شما شاهد سیستم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشید.نظامی که مدعی است بر پایه مردم سالاری دینی استوار است و میزان رای ملت است.نظامی که کلمه جمهوریت نیز در آن گنجانده شده است.حال بهتر است نگاهی دقیقتر به این نظام به اصطلاح جمهوری بیاندازیم:
1- بخش هایی از نظام که با رنگ قرمز مشخص شده ، بخشهایی است که با نظر مستقیم رهبری تعیین می شود.قوه قضاییه و نصف اعضای شورای نگهبان شخصا توسط رهبری تعیین می شوند.مابقی اعضای شورای نگهبان توسط رییس قوه قضاییه که خود توسط رهبر تعیین شده انتخاب می شود ! در واقع شورای نگهبان توسط رهبر اداره میشود.
2- جالب ترین بخش طراحی نظام حلقه رهبری ، شورای نگهبان و مجلس خبرگان میباشد که منحصربفرد ترین نظام جمهوری در دنیاست.مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تائید میشود و مجلس خبرگان بر رهبری نظام نظارت دارد.در واقع رهبری بر خودش نظارت می کند !
3- تا اینجا مردم هیچگونه نقشی ندارند.تنها دو قوه مجریه و مقننه هستند که مردم می توانند تنها در بخشی از آن نقش داشته باشند.از بین بیش از 1000 نفر ثبت نام کننده تنها 4 نفر توسط شورای نگهبان ( منتسب توسط رهبر) تائید صلاحیت شدند.یعنی مردم 4/. % امکان انتخاب از بین نامزدها رو دارند.که البته در این انتخابات همین درصد هم از مردم گرفته شد !
براستی چه اصراری برای گنجاندن کلمه جمهوریت در این نظام شگفت انگیز وجود دارد ؟
آیا این تمام سهم ملت بزرگ و متمدن ایران از دمکراسی است !

0 نظرات: