۱۳۸۸ آذر ۲۷, جمعه

امواج پارازیت سیستم بانکی کشور را نیز مورد هدف قرار داد !

در حالی که هنوز انتشار امواج پارازیت نگرانیهایی را در باره سلامت شهروندان ایجاد کرده ، افزایش این امواج سیستم بانکی کشور را نیز هدف قرار داده است.افزایش بازه فرکانسی امواج پارازیت باعث شده این امواج در بعضی مناطق تهران و شهرهای بزرگ بر روی سیستم ماهواره ای بانکها نیز ایجاد اختلال کند. در چندین مورد بانکها به مدت دو روز از ارائه خدمات به شهروندان بازماندند .بانکهای کشاورزی و ملی به دلیل نداشتن سیستم پشتیبان ، بیشترین شعب را در این زمینه داشتند.

0 نظرات: