۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

ورود نیروهای بسیج و تشنج در خوابگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مقارن ساعت 9 شب چهارشنبه نیروهای لباس شخصی در حرکتی هماهنگ شده وارد دانشگاه فردوسی مشهد شدند و در مقابل خوابگاه اصلی این دانشگاه تجمع کردند.این افراد با در دست داشتن تصاویر رهبر ایران و پلاکاردهایی شروع به سر دادن شعار بر علیه رهبران مخالف دولت کردند.درپی این حادثه دانشجویان نیز از پشت بام خوابگاهها شعارهای ضد حکومتی سر دادند که با واکنش نیروهای بسیجی همراه شد.این تشنج با درگیری تعدادی از نیروهای بسیجی با دانشجوبان به اوج رسید .هم اکنون نیروهای انتظامات دانشگاه سعی در کنترل اوضاع دارند.گفتنی است از بعد ظهر امروز عبور و مرور کلیه افراد به دانشگاه فردوسی تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است که تعجت اساتید و دانشجویان را به همراه داشته است . هنوز از نحوه ورود نیروهای بسیجی به داخل دانشگاه اطلاعی بدست نیامده است. .

0 نظرات: