۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

حضور گسترده مردم مقابل بیت آیت الله منتظری

گزارشها حاکیست جمعیت زیادی از ظهر امروز مقابل بیت آیت الله منتظری تجمع کرده اند.لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود.وضعیت شهر قم نیز تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته است.تا کنون آیت الله یوسف صانعی ، صافی گلپایگانی، آیت الله امنینی ، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله محقق داماد در بیت این مرجع بزرگ شیعه حضور یافته اند.

0 نظرات: