۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه

احمد جنتی: گروههای سیاسی روی هم رو ببوسن !


احمد جنتی در نماز جمعه این هفته از گروه های سیاسی خواست که روی هم را ببوسند و مسایل اخیر را فراموش کنند.از دید ایشان حالا یک تقلبی شده ، عده ای از مردم زیر مشت و لگد کتک و ماتوم خوردن ، عده ای هم کشته شدن ، الباقی هم بازداشت شدند فقط همین ، اتفاقی که نیفتاده !

فقط موضوع کوچکی که ایشون فراموش کردن اینه که دیگه کسی نمونده که صورت ماه ایشون و حزب کودتا رو ببوسه . بجز آبدارچیان گروههای مخالف دولت ( که اونا هم متوارین ) کس دیگه ای بیرون از زندان و شکنجه گاهها نیست.

0 نظرات: