۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

آری برادر این قطعه ، قطعه 257 است


بهشت زهرا جایی که روزانه صدها نفر در آن دفن می شوند.آنرا قطعه بندی کردند تا کسی در جستجوی عزیز آرمیده خود در آن گم نشود! قطعه هنرمندان ، قطعه 225 –قطعه 245 –و همینطور این عدد افزایش می یابد. نداند. آنان که روزهای انقلاب 57 را بیاد دارند شاید قطعه 33 را خوب بشناسند.قطعه ای که متعلق به کشته شدگان مبارزان علیه حکومت شاهنشاهی بود.اگر از یک جوان امروزی بپرسی قطعه 33 کجا است یا چه کسانی در آن دفن هستند شاید نداند، اما این روزها همه یک قطعه را خوب بلندند قطعه 257.شاید این قطعه برای همیشه در ذهن ها باقی بماند.قطعه ای که افراد سرشناسی در آن آرمیده اند .ندا آقا سلطان ، سهراب اعرابی و ... شاید تا روزهای آینده تعدادی نام آشنای دیگر نیز بدان افزوده شود.افرادی که هنوز معروف نشده اند.حتی شاید کسی نمیداند در حال حاضر کجا هستند!
اما آنچه مسلم است جنبش سیز به این مکان خیلی مدیون است.کسانی که در این قطعه خفته اند مسیر حرکت جنبش مردمی را تغییر داد آنها که در ابتدا تنها به دنبال پس گرفتن رایشان بودنند بعد از کشته شدن هم وطنانشان حقایق زیادی برایشان روشن شد.خواسته هایشان تغییر کرد و سطح انتظاراتشان بالاتر رفت.متوجه شدند از پس گرفتن رایشان مطالبات مهمتری دارند که باید پس بگیرند.اعتراضاتشان گسترده تر شد و طرف مقابلشان را به چالش کشیدند و دنیا را با خود همراه کردند.آنهایی که خون دادند و زمین در قطعه 257 آنها را در بر گرفت و خون آنها جنبشی سبز سبز آفرید چنان که سرتاسر زمین سبز شد.آری برادر این قطعه ، قطعه 257 است.
نراقی

0 نظرات: