۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

پرتاب گاز اشک آور به داخل اتوبوس مملوء از جمعیت !

نیروهای پلیس یگان ویژه در اقدامی عجیب و دور از انسانیت گاز اشک آور را به داخل اتوبوس مملوء از جمعیت انداختند.این اقدام وحشیانه که با ورود به اتوبوس و ضرب و شتم مسافران و شکستن شیشه های اتوبوس همراه بود باعث خشم مردم حاضر در خیابان شد که جهت سالگرد 18 تیرماه به خیابان ولیعصر آمده بودند.تعدادی از افراد مسن و کودکان بر اثر استنشاق گاز راهی بیمارستان شدند.این اقدام در پی آن صورت گرفت که چند مسافر اتوبوس در حال گذر به رفتار نیروهای پلیس اعتراض کردند .بعد این اقدام مردم به کمک مسافرین حادثه دیده شتافتند.

0 نظرات: