۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

تمامی خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران در خلاف جهت یکطرفه شده اند !

در اقدامی هماهنگ و از پیش تعیین شده تمامی خیابان های منتهی به دانشگاه تهران در خلاف جهت یک طرفه شده اند.بدین تزتیب امکان حرکت اتوموبیل به سمت دانشگاه وجود ندارد.این در حالیست که هر هفته این مسیر جهت سهولت تردد نمازگزاران بصورت یکطرفه به سمت دانشگاه تهران باز بوده است.با این اوصاف گزوههای مردمی در حال حرکت به صورت پیاده به سمت دانشگاه هستند.نیروهای یگان ویژه نیز در محل هایی مستقرند.در بلوار کشاورز مردم به به صورت آرام در حال شعار دادن هستند و به سمت نماز جمعه در حال حرکتند.

0 نظرات: